Schulautonome Tage

Freitag 27.10.2017

Montag 30.10.2017

Dienstag 31.10.2017

Freitag 03.11.2017

Vorgabe LSR:  Freitag 11.05.2018             

                           Freitag 01.06.2018